Налазите се овде: Особље
Особље
Ел. пошта Штампа
Индекс чланка
Особље
Особље - Страна 2
Oсобље - Страна 3
Особље - Страна 4
Све стране

У Центру за нуклеарну медицину ради укупно двадесет и двоје запослених. Два лекара специјалиста нуклеарне медицине који су и доктори медицинских наука и наставници у звању редовни професор на Факултету медицинских наука у Крагујевцу (проф. др Љ. Мијатовић - Теодоровић ангажована са 20% радног времена). Два лекара специјалиста нуклеарне медицине и доктора медицинских наука у звању асистента, један лекар специјалиста и један лекар на специјализацији из нуклеарне медицине. Осим њих, у Центру за нуклеарну медицину је запослено: један дипломирани физичар, дванаест медицинских техничара, два службеника и један помоћни радник.

Особље Центра за нуклеарну медицину чине:

 

 

 

 

 

 

директор Центра за нуклеарну медицину
Проф. др сц. мед. Милован Матовић
редовни професор, специјалиста нуклеарне медицине
субспецијалиста медицинске информатике

 

 

 

 

 

 

Проф. др сц. мед. Љиљана Мијатовић - Теодоровић
редовни професор, специјалиста нуклеарне медицине

 

 

 

 

 

 

Начелник одељења за "in vivo" дијагностику
Асс. др сц. мед. Владимир Вукомановић
специјалиста нуклеарне медицине

 

 

 

 

 

 

Начелник одељења за "in vitro" дијагностику
Асс. др сц. мед. Весна Игњатовић
специјалиста нуклеарне медицине

 

 

 

 

 

 

Др Гордана Савић
специјалиста нуклеарне медицине

 

 

 

 

 


Др Катарина Вулета
лекар на специјализацији

 

 

 

 

 

 

шеф Кабинета за заштиту и контролу квалитета
Марија Јеремић
дипл. физичар, специјалиста нуклеарне медицинске физике